advertisement

Ly jy aan obsessief-kompulsiewe steuring?

Voltooi hierdie siftingstoets om te sien of jy aan obsessief-kompulsiewe steuring ly.

Kry jy voortdurend herhalende en onwelkome gedagtes/-beelde wat oormatige angs of ongemak by jou skep (d.i. obsessies)?


Is hierdie obsessies meer as net oormatige bekommernis oor alledaagse probleme?


Het hierdie obsessionele gedagtes of gedagtebeelde telkens weer verskyn selfs al het jy probeer om dit te ignoreer of te onderdruk?


Dink jy dat hierdie obsessies vanuit jou eie gedagtes afkomstig is en nie van "buite" op jou afgedwing is nie?


Voel jy verplig om sekere dinge herhaaldelik te doen in reaksie op 'n obsessie of weens reëls wat rigied gevolg moet word, soos om oormatig hande te was, alles te tel wat jy sien, of om herhaaldelik seker te maak of die stoof/ligte afgeskakel is (d.i. kompulsies)?


Is hierdie kompulsiewe gedragswyses daarop gemik om die angs of ongemak (geskep deur die obsessies) te verminder, of om 'n sekere geantisipeerde gebeurtenis of situasie te voorkom?


Is dit jou indruk dat hierdie obsessionele gedagtes of kompulsiewe gedragswyses oormatig of onredelik is?


Veroorsaak hierdie gedagtes en/of gedrag merkbare distres, neem dit meer as een uur per dag in beslag, of meng dit in 'n groot mate met u gewone routine, u beroeps- en/of sosiale funksionering in?


advertisement
advertisement