advertisement

Medical treatment

Dialysis

Dialysis is a life-saving option for people with end-stage renal failure.

Haemodialysis

Hemodialysis uses a filter, called a dialyzer, which is connected to a machine.

Hoe gemaak met nierprobleme?

Nierprobleme kan jou stilletjies bekruip en enigeen tref. Dit kan in jou gene wees, of dit kan op ’n ander siekte volg. Jy kan dalk eendag ’n broer, suster of ouer se nier nodig hê vir ’n kans op ’n tweede lewe.

Peritoneal dialysis

Peritoneal dialysis uses the inner lining of the abdomen to filter blood.

load more articles
advertisement